rejestracja@alma-medica.pl
+48 660 530 120

Piotr Kulig

Dr Piotr Kulig jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczelnię ukończył w 2007 r. uzyskując dyplom lekarza. Na tym jednak nie zakończyła się jego edukacja medyczna. W 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Wartość kliniczna wycięcia żołądka u chorych z przerzutami odległymi raka” uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz jeszcze w tym samym roku rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej. Zainteresowanie chirurgią naczyniową towarzyszy doktorowi już od wielu lat co potwierdzają liczne kursy, certyfikaty oraz udział w konferencjach naukowych m.in. konferencji naukowa „Nowoczesne ultrasonograficzne techniki obrazowania – obrazowanie 3D/4D, elastografia, ultrasonograficzne środki kontrastujące, mapowanie mikrozwapnień”.

W Alma-Medica dr Piotr Kulig wykonuje badania USG:

oraz udziela konsultacji lekarskich w zakresie:

Copyright AlmaMedica 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone