rejestracja@alma-medica.pl
+48 660 530 120

Neurologia

Neurologia jest specjalizacją, która zajmuje się leczeniem uszkodzeń mózgu, nerwów oplatających ciało człowieka i naczyń odżywiających tkankę nerwową. Objawem choroby mózgu może być ból głowy, zaburzenia pamięci, niedowład (osłabienie) kończyn (lub kończyny), zaburzenia równowagi, padaczka, zaburzenia widzenia, trudności wysławiania lub zaburzenia rozumienia mowy. Uszkodzenia nerwów w obrębie tułowia objawiają się osłabieniem kończyn, zaburzeniami w odczuwaniu bodźców np. bólu lub temperatury.
Pewne choroby mózgu mogą powodować zaburzenia psychiczne – spowolnienie w czynnościach życiowych, niechęć do energicznego działania, brak emocji. W psychiatrii obraz zaburzeń jest znacznie bogatszy w doznaniach pacjenta, a w badaniach obrazowych mózgu nie stwierdza się zmian tkanki mózgowia. Uszkodzenia mózgu mogą mieć różne przyczyny. Mogą być spowodowane rozrostem guza, zaburzeniami ukrwienia (te są najczęstsze), zapaleniem tkanki mózgowej lub zaburzeniami metabolizmu (cukrzyca). Istnieje grupa chorób neurologicznych spowodowanych błędem metabolizmu wskutek wady funkcji enzymu, są to choroby wrodzone, często dziedziczne. Objawy ujawniają się wcześnie i postępują z wiekiem

Ktoś, kto czuje się źle, szuka porady lekarza. Neurologia do niedawna była dziedziną w której diagnoza opierała się na wnikliwym badaniu i analizie stwierdzanych odchyleń od stanu prawidłowego, nie było możliwości uwidocznienia zmian chorobowych mózgu lub kręgosłupa czy rdzenia kręgowego (mieszczącego się w obrębie kręgosłupa).

W ciągu ostatnich 30lat rozpoznawanie i leczenia schorzeń neurologicznych ulegało zmianie przypuszczalnie w większym zakresie niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie medycyny. Postęp dokonał się dzięki rozwojowi metod diagnostycznych – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii; pojawiły się nowe leki i nowe możliwości leczenia ciężkich schorzeń, w których istnieje zagrożenie życia. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny mózgu umożliwiają ocenę charakteru uszkodzeń, m.in. pozwalają na wczesną diagnozę guzów mózgu i co za tym idzie wczesne i skuteczniejsze leczenie. Badanie ultrasonograficzne (dopplerowskie) tętnic zaopatrujących mózg pozwala na wykrycie zmian miażdżycowych, które zmniejszają dopływ krwi do mózgu – powodując powolne obumieranie komórek co objawia się zaburzeniami pamięci, orientacji, otępieniem, niedowładem kończyn. Stwierdzenie takich zmian w naczyniach prowadzących krew do mózgu jest wskazaniem do udrożnienia (stentowania) „chorych” tętnic, umożliwia to poprawę metabolizmu (odżywienia) mózgu.

Podobny postęp dokonał się w leczeniu choroby mięśni – miastenii. Osłabienie mięśni powiek lub mowy, połykania lub mięśni kończyn, które pojawia się po niewielkim wysiłku, a gdy choroba jest zaawansowana – znaczne osłabienie może prowadzić do śmierci wskutek zaburzeń oddychania. Osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci umożliwiają skuteczne leczenie w okresie ostrego ataku choroby dzięki aparaturze reanimacyjnej, co umożliwia wdrożenie leczenia, które stabilizuje stan. Obecnie nie notuje się śmierci z powodu miastenii. Znaczny postęp dokonał się również w rozpoznawaniu i leczeniu chorób kręgosłupa. Zmiany (zwyrodnienia) kręgosłupa są bardzo częste w starszym wieku i u ludzi pracujących ciężko fizycznie (młodych), ale jak wskazują badania amerykańskie, zwyrodnienia uwidocznione na zdjęciach rentgenowskich nie muszą powodować istotnych uszkodzeń nerwów, mimo że są przyczyną bólu. Tu również tomografia komputerowa kręgosłupa pozwala na właściwą ocenę stopnia uszkodzenia. Równoczesny postęp metod operacyjnych umożliwia skuteczne leczenie schorzenia. Tak więc warto zasięgnąć porady neurologa w razie męczącego bólu głowy, zaburzeń pamięci, osłabienia które pojawia się po niewielkim wysiłku lub bólu kręgosłupa, który bywa dokuczliwy a głównie niepokoi pacjenta bo nie zna jego przyczyny.

Copyright AlmaMedica 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone