chirurgia@alma-medica.pl
rejestracja@alma-medica.pl
+48 660 530 120
+48 12 258 65 55

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

„W świetle obowiązujących przepisów badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym, kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.”

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593) oraz Ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416) z późn. zmianami.

 

Zakres wykonywanych usług:

 

• badania wstępne – badania wykonywane przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanowiska lub zakresu obowiązków, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
• badania okresowe – badania wykonywane cyklicznie przez każdego pracownika przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia lekarskiego,
• badania kontrolne – badania wykonywane po każdej dłuższej niż 30 dni przerwie w pracy, spowodowanej chorobą w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Przed zgłoszeniem się pracownika do naszej placówki, niezbędne jest wystawienie przez pracodawcę skierowania na badania. Pracownik może umówić się na wizytę osobiście lub poprzez rejestrację telefoniczną.

Copyright AlmaMedica 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone